Profil facebook firmy Transpil Spedition

Polityka prywatności

„TRANSPIL-SPEDITION” szanuje i przestrzega prawa do prywatności użytkowników odwiedzających stronę www.transpil.com.pl
Poniżej znajdują się informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy dane o użytkownikach stronie
ww.transpil.com.pl,  oraz w jaki sposób dbamy o ochronę ich danych osobowych.

Korzystając z tego serwisu www.transpil.com.pl akceptujesz zasady zawarte w Regulaminie  i Polityce prywatności znajdujące się na tej stronie.

 Jeżeli nie akceptujesz naszej Polityki prywatności, prosimy, nie odwiedzaj tego serwisu oraz nie udostępniaj naszej firmie żadnych danych
dotyczących Twojej osoby. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z treścią Polityki prywatności prosimy o kontakt z nami.

Pamiętaj, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom nieupoważnionym danych personalnych czy adresowych użytkowników strony www.transpil.com.pl

 1. Dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych użytkowników jest P.H.U.S. Export-Import „TRANSPIL-SPEDITION” Waldemar Bocheński, ul. Brzozowa 2, 77-430 Skórka, wpisana do rejestru przedsiębiorców: SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS: 0000651901, posiadająca NIP 7671705292, REGON 366061245.

2. Przepisy prawa o ochronie danych

Polityka Prywatności  opiera się na następujących przepisach:

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.)

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)

3. Przetwarzanie i wykorzystanie gromadzonych danych

Korzystanie ze strony internetowej www.transpil.com.pl  nie wymaga podania żadnych danych osobowych.

Doceniając zaufanie, jakim obdarzyli nas użytkownicy przykładamy szczególną wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

 • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
 • Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych
 • Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Realizujemy prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
 • Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane.
 • Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

4. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników strony internetowej, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów ustawy, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Gromadzone dane przechowywane są  na zabezpieczonych serwerach zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym) jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek strony www.transpil.com.pl osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,

integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,

dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

5. Prawa użytkowników

Użytkownik ma prawo do:

 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 • Prawo do informacji w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz dostępu do swoich danych osobowych.
 • Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne, oraz czasowego zawieszenia ich przetwarzania.
 • Usunięcia danych osobowych, czyli żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych; zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa ( w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)
 • Przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, tylko w sposób zautomatyzowany.
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pliki Cookies

Podczas korzystania przez użytkownika ze strony www.transpil.com.pl pewne informacje mogą zostać zebrane sposób automatyczny przy zastosowaniu różnych technologii, takich jak pliki Cookies, znaczniki internetowe oraz przez zbieranie danych związanych z nawigacją po serwisie.

Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Uzyskane w powyższy sposób dane mogą zawierać takie informacje jak: nazwa domeny internetowej lub hosta, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, sekwencje klawiszy oraz datę i porę (czas) odwiedzin naszej strony.

Zastosowanie plików „cookie” oraz innych technologii śledzenia umożliwia nam dokonywanie poprawek i ulepszeń na naszych stronach, co pozytywnie wpływa na ich odbiór. Daje to nam również możliwość analizowania informacji nie zawierających danych osobowych – dla celów statystycznych oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami witryny internetowej. Można dokonać ustawienia w przeglądarce WWW, aby informowała, kiedy wysyłany jest plik cookies lub aby odrzucała pliki cookies.

Monitorowanie informacji o użytkownikach następuje za pomocą narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Zebrane dane są nie są wykorzystywane przez jakiekolwiek innej podmioty trzecie.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

7. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.